en
en
fa

دیگ بخار


حذف کننده اکسیژن در دیگ های بخار
ماده ضد خوردگی جهت فاز کندانس و لوله های بخار
دیسپرسنت بویلر
ماده جهت تنظیم pH و ضد رسوب و ضدخوردگی دیگ بخار
ماده حذف کننده اکسیژن و ضد رسوب و ضدخوردگی دیگ بخار
ماده جهت تنظیم pH و ضد رسوب و ضدخوردگی و ضد خوردگی فاز کندانس و لوله های کندانس

تمامی حقوق متعلق به شرکت حفاظت خوردگی و رسوب پارس ایرانیان می باشد

طراحی توسط AIO coders